Siirry suoraan sisältöön
Home » Blogi » Käyttäytymistieteet antavat ymmärrystä mielenterveysongelmiin

Käyttäytymistieteet antavat ymmärrystä mielenterveysongelmiin

  • tehnyt
Käyttäytymistieteet ovat kokonaisuus, jotka tutkivat ihmistä kokonaisuutena.

Mielenterveysongelmat ovat kasvaneet vuosien saatossa tasaisesti. Erityisesti nuorten mielenterveysongelmat ovat yleistyneet jatkuvasti ja muodostuneet jo globaaliksi ongelmaksi. Erityisesti käyttäytymistieteet ovat tutkimuksen pohja, jonka kautta on rakennettu ymmärrystä ja hoitomuotoja myös mielenterveysongelmien tueksi. Käyttäytymistieteistä puhuttaessa tarkoitetaan laajasti kaikkia niitä tieteenaloja, jotka tutkivat sekä ihmisten toimintaa, vuorovaikutusta ja käyttäytymistä. Ne pohjautuvat ajatukseen siitä, että käyttäytyminen on opittujen mallien, perimän ja ympäristön suhde.

Käyttäytymistieteet ja käyttäytymisterapia

Ihmisten käyttäytyminen ja sen takana piilevät mekanismit ovat kiinnostaneet tutkijoita jo useita vuosikymmeniä. Käyttäytymistieteet tutkivat ja tarjoavat selityksiä kasvun, kehityksen, oppimisen sekä käyttäytymisen mekanismien ymmärtämiseksi. Käyttäytymistieteissä ihmisiin suhtaudutaan kokonaisvaltaisesti ja otetaan huomioon ihmisen sisäinen maailma, tunteet ja ajattelu sekä perimä, ympäristötekijät ja sosiaaliset suhteet. Ihmisen elämä on moninainen.

Yksi käyttäytymistieteellisen tutkimuksen pohjalta kehitetty psykoterapiamuoto on kognitiivinen käyttäytymisterapia, joka tarjoaa apua moneen mielenterveysongelmaan. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa epätoivottua käyttäytymistä pyritään muokkaamaan positiivisempaan suuntaan käyttäen ajatteluun ja toimintaan pohjautuvia hoitomenetelmiä, kuten käyttäytymisen aktivointia sekä altistamista. Tavoitteena on näin luoda hyvinvointia tukea toiminta- ja ajattelumalleja sekä vahvistaa mielen prosesseja, joiden tiedetään auttavan vaikeuksista selviämisessä.

Yksilöllisyys hoidon perustana

Olennaista mielenterveysongelmien hoidossa on yksilöllisyys, mikä on myös käyttäytymistieteellisen ajattelun yksi lähtökohdista. Käytännössä tämä tarkoittaa ihmisen yksilöllisen tilanteen kartoittamista ja jokaiselle sopivan hoitomuodon etsintää. Tilannekartoituksen tavoitteena on tilanteen kokonaisvaltainen sekä olennaisten hyvin- ja pahoinvoinnin taustatekijöiden ymmärtäminen. Tällöin jokainen saa ansaitsemaansa yksilöllistä hoitoa ja apua siihen, mihin oikeasti tarvitsee.

Avainsanat:
Tämä sivusto käyttää evästeitä taatakseen sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen