Kuinka kognitiivinen käyttäytymisterapia voi estää huonot taloudelliset päätökset

Kuinka kognitiivinen käyttäytymisterapia voi estää huonot taloudelliset päätökset

Yksi psykologian tieteen muodoista on kognitiivinen psykoterapia, jonka avulla tutkitaan ihmisten epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja. Nämä ajatus- ja käyttäytymismallit voivat olla jollain tapaa henkilön hyvinvointia rajoittavia ja toimintaa epäedullisesti ohjaavia. Tässä terapiassa terapeutti perehtyy yhdessä oman potilaansa kanssa tämän tilanteeseen ja siihen, miten hänen toimintatapansa sekä tunteensa ovat yhteydessä toisiinsa aiheuttaen huonoja käyttäytymismalleja tälle. Kun tällaiset ajattelutottumukset on havaittu, on mahdollista lähteä työstämään niihin sopivia ongelmanratkaisutaitoja joilla potilas pystyy pikkuhiljaa muuttamaan omaa haitallista käyttäytymistään.
Yksi haitallisista käyttäytymisistä voi olla henkilökohtaisen talouden käytön osaamattomuus, eli potilas ottaa esimerkiksi lainaa yli maksukykyjensä tai niin, ettei hän pysty maksuistaan enää pian selviytymään – ja vielä tämänkin jälkeen pyrkii jatkamaan tätä haitallista toimintaa, vaikka se vaikuttaa jo hänen elämänsä kaikkiin osa-alueisiin.

Lainan maksuhäiriöistä johtuvat ongelmat
Joskus ihminen joutuu velkakierteeseen, josta ei tunnu olevan poispääsyä. Tällöin edessä voi olla monenlaisia ongelmia. Mikäli on jo käynyt niin, että velkaantuminen on aiheuttanut suuria tai pieniä taloudellisia vaikeuksia tai raha-asioita ei enää ole mitenkään mahdollista hoitaa, on asiaan syytä tarttua heti sen sijaan, että yrittäisi unohtaa ongelman ja jatkaa eteenpäin. Mikäli tilannetta ei hoida, ajautuu helposti ottamaan aina vain uusia ja uusia lainoja ja tämän myötä ylivelkaantumaan entistä pahemmin. Tästä tilanteesta myös syntyy tarpeettomia perintökuluja sekä korkomaksuja. Monesti apua tällaisiin ylivelkaantumisongelmiin ja velkakierteeseen saa esimerkiksi kuntien talousneuvojilta tai velka-asiantuntijoilta.
Monesti suurin pelko velkaantumisen suhteen ovat mahdolliset maksuhäiriömerkinnät sekä uhka siitä, että luottotiedot menevät pitkäksikin aikaa. Mikäli luottotiedot menevät, voi siitä olla laajojakin ongelmia, kuten vuokrasopimuksen tekemisessä tai vaikkapa uuden puhelinliittymän avaamisessa.

Mikä on luottotieto?
Luottotiedoilla tarkoitetaan kaikkia niitä tietoja, joita voidaan käyttää kun arvioidaan jonkin henkilön taloudellista asemaa, luotettavuutta sekä sitoumusten hoitokykyä. Tietoa näistä luottoasioista, niin yksityisten henkilöiden kuin yritystenkin, keräävät eräät alaan erikoistuneet yritykset. Nämä yritykset ylläpitävät erillisiä luottorekistereitä, joista esimerkiksi teleoperaattorit, pankit ja luottokorttiyhtiöt saavat tietoa tarvitsemiinsa asioihin. Tämä tarkoittaa sitä, että he selvittävät yrityksen kautta henkilön luottotiedot päättäessään siitä, solmivatko sopimuksen vai eivät. Luottorekisteri auttaa siis erilaisia luotonantajia välttämään kaikenlaisia luottotappioita.
Suomessa on käytössä luottotietolaki, joka säätelee näitä yksityishenkilöstä kerättäviä luottotietoja. Pelkästään se, jos unohtaa maksaa maksun eräpäivänä, ei aiheuta luottotietojen menetystä. Rekisteriin maksuhäiriö voidaan laittaa vasta silloin, kun viranomainen tai kulutusluottoja myöntävä yritys on todennut maksun laiminlyödyksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että käräjäoikeus tai ulosottoviranomainen ottaa asian hoitaakseen. Myöskin on mahdollista, että luotonantaja ilmoittaa luottorekisteriin, että osamaksuerä tai luottokortin lyhennyserä on viivästynyt maksussa. Tämä voidaan tehdä silloin, mikäli maksu on alkuperäisestä eräpäivästä yli 60 päivää viivästynyt, maksukehotus on lähetetty asiakkaalle vähintäänkin 21 päivää ennen kuin maksuhäiriö on rekisteröity ja lisäksi vaaditaan, että maksukehotuksessa on mainittu mahdollisesta luottotietomerkinnästä, mikäli maksu jää suorittamatta.

Lainan otossa huomioitavia asioita
Laina kannattaa ehdottomasti aina kilpailuttaa, sillä pankit tarjoavat yleensä hyvinkin erilaisia lainoja ja on harvinaista, että juuri oman pankin laina sattuisikin olemaan se edullisin. Lainan otto on aina iso päätös elämässä, joten kannattaa olla tarkkana, kun sitä ryhtyy ottamaan. Ajatuksia voi myös hämärtää se, että kun puhutaan suurista summista, voivat tuhansien eurojen erot tuntua mitättömiltä, mitä ne oikeasti eivät todellakaan ole. Jokainen tonni tai satanen on aina kotiinpäin ja kannattaa ehdottomasti hyödyntää.
Älä tee päätöstä liian pian, vaan mieti ja tutustu siihen rauhassa. Kun olet löytänyt mielestäsi parhaan vaihtoehdon, kannattaa aivan ensiksi sopia tapaaminen kyseisen pankin konttorissa. Voi olla hyödyllistä ottaa mukaan myös muut saamansa tarjoukset, jotta on jotain vertailupohjaa ja dokumenttia tueksi. Ota yhteyttä tarpeeksi moneen pankkiin, yleensä kolme on vähimmäismäärä. Kerro pankeille tarkkaan se, millaista lainaa ja millä ehdoilla olet hakemassa, ja anna kaikki tarpeelliset asiakirjat. Näistä tulisi käydä ilmi se, kuinka paljon ansaitset, onko sinulla varallisuutta ja onko sinulla muita velkoja tai vaikkapa luottokortteja.
Odota rauhassa ja vertaile. Kun olet saanut kaikki vastaukset, on aika pysähtyä tutkimaan niitä kaikessa rauhassa. Vertaile lainojen ehtoja kohta kohdalta ja keskustele niistä. Lue kaikkien ehdot huolellisesti ja varmista, että pohjana käytetyt tiedot ovat varmasti ne samat, jotka olet itse pankille toimittanut. Mikäli haluat, voit vielä kerran keskustella oman pankkisi kanssa ja katsoa, voivatko he vielä jonkin verran tulla vastaan, mikäli heiltä saamasi tarjous ei ole se kaikista tarjouksista paras.

Kuinka paljon laina-aikaa kannattaa ottaa?
Kannattaa miettiä tämä kysymys niin päin, että kuinka paljon on mahdollista lyhentää lainaa joka kuukausi. Mihin on varaa, ja ehkä siitä jättää pieni siivu vielä pois, jotta voi varautua niihin elämän yllättäviin tilanteisiin. Keskimäärin suomalaiset maksavat tällä hetkellä lainansa pois noin 17-25 vuodessa, riippuen toki lainan suuruudesta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että mitä pidemmäksi maksuajan laittaa, sitä suuremmaksi nousevat myös korkokustannukset.
Mitä nopeammin lainaa lyhentää, sitä vähemmän siitä joutuu maksamaan korkoa ja muita kustannuksia. Jokainen vuosi, joka lainaa lyhennetään, lisää aina korkoja ja muita kustannuksia. On hyvä testata jollakin laskurilla, paljon maksettavaa tulee milläkin lainavuosimäärällä ja miettiä sen perusteella, millainen kuukausierä sopii omalle taloudelle.